Tarife naknada

Odlukom Odbora direktora Ziraat Bank Montenegro AD, izmijenjene su Tarife naknada koje se primjenjuju u poslovima platnog prometa u zemlji i inostranstvu za fizička lica na način što se ukida naknada za podizanje gotovine u iznosima od preko 300,00 EUR. Naknada za podizanje gotovine će biti ukinuta za transakcije podizanja gotovine kako sa transakcionog računa za izvršavanje nacionalnih, tako i sa transakcionog računa za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija. Pregled novih Tarifa naknada koje se primjenjuju u poslovima platnog prometa u zemlji i inostranstvu za fizička lica može se preuzeti ovdje. Tarife naknada koje se primjenjuju u poslovima platnog prometa u zemlji i inostranstvu za fizička lica će biti u primjeni počev od 30.04.2020. godine.