Politika o kolačićima

Opšte informacije
Mali podatkovni fajlovi koje internet mrežni server šalje na uređaje korisnika putem internet browsera koji se koristi nazivaju se kolačićima, a internetske stranice putem tih kolačića prepoznaju korisnike. Životni vijek kolačića varira zavisno od podešavanja browsera.


Iako se ovi kolačići kreiraju kroz sisteme kojima upravlja Banka, neki pružaoci usluga koje Banka ovlasti mogu postavljanjem sličnih tehnologija na uređaje korisnika dobiti IP adresu, jedinstveni identifikator i podatke o identifikatoru uređaja. Takođe, iako linkovi trećih strana u sistemima Banke podliježu pravilima o povjerljivosti tih trećih strana, odgovornost za prakse povjerljivosti nije bančina i u tom kontekstu preporučuje se čitanje pravila o povjerljivosti web stranice prilikom posjete web stranici putem odgovarajućeg linka.


Vrste kolačića

Glavna svrha kolačića je olakšati korisnicima, a u osnovi su podijeljeni u 4 glavne grupe:
• Sesijski kolačići: To su kolačići koji omogućavaju upotrebu različitih opcija, poput prenosa podataka između internetskih stranica i sistemskog pamćenja podataka koje je unio korisnik, a potrebni su kako bi funkcije web stranice banke pravilno funkcionisale.
• Kolačići za performanse: To su kolačići koji prikupljaju informacije o učestalosti posjećivanja stranica, eventualnim porukama o greškama, ukupnom vremenu koje korisnici provedu na određenoj stranici i obrascima korištenja web stranice, a koriste se za povećanje performansi web stranice banke.
• Funkcionalni kolačići: To su kolačići koji podsjećaju na unaprijed odabrane opcije kako bi se olakšalo korisniku i imaju za cilj pružanje naprednih internetskih funkcija korisnicima u okviru web stranice Banke.
• Marketing kolačići i kolačići treće strane: To su kolačići koji pripadaju dobavljačima trećim stranama i omogućavaju upotrebu nekih funkcija i praćenje reklama na web stranici Banke.

Svrhe upotrebe kolačića

Svrhe upotrebe kolačića koje koristi naša banka su kako slijedi:
• Operativna upotreba: Naša banka može koristiti kolačiće koji omogućavaju upotrebu funkcija na web stranici ili uočavaju nepravilne aktivnosti, a sve sa ciljem upravljanja i održavanja vlastitih sistema.
• Upotreba vezana za funkcionalnost: Naša banka može koristiti kolačiće koji podsjećaju korisnike na njihove podatke i prethodne izbore, a sve sa ciljem olakšavanja upotrebe svojih sistema i pružanja korisničkih funkcija karakterističnih za korisnika.
• Upotreba vezana na performanse: Naša banka može koristiti kolačiće koji ocjenjuju i analiziraju interakciju s poslanim porukama i ponašanje korisnika, a sve kako bi povećala i mjerila performanse svojih sistema.
• Upotreba u oglašavanju: Naša banka može koristiti kolačiće koji mjere efikasnost ovih oglasa ili analizirati status klikova na te oglase, a sve kako bi se reklame i sličan sadržaj prenosili putem vlastitih ili sistema trećih strana u okviru korisnikovih interesa.


Onemogućavanje kolačića

Upotreba kolačića unaprijed je definisana u mnogim browserima i može se odabrati, a korisnici mogu promijeniti status tog odabira u podešavanjima browsera, pa prema tome mogu izbrisati postojeće kolačiće i odbiti dalju upotrebu kolačića. Međutim, ako se upotreba kolačića otkaže, može doći do toga da se neke funkcije u sistemima Banke ne mogu koristiti.
Način promjene odabira opcije za upotrebu kolačića zavisi od vrste browsera, a informacije o tome se mogu dobiti od nadležnog pružatelja usluga u bilo kojem trenutku.
Informacije i materijali na web stranici
Informacije i materijali na web stranici naše banke i autorska prava vezana za njihovo uređenje takođe pripadaju našoj banci. Naša banka zadržava pravo na svim autorskim pravima, registrovanim markama, patentima, intelektualnim i drugim vlasničkim pravima u vezi s informacijama i materijalima na web stranici naše Banke, osim onih koja pripadaju trećim stranama.