Oročeni Depoziti

Ukoliko raspolažete sa viškom novca polaganjem tog novca na štedni račun na određeni period, bićete u mogućnosti da ostvarite prihod po osnovu kamate koju će Vam Banka isplatiti.

Kao dio internacionalne Ziraat grupe uživamo povjerenje klijenata širom svijeta.

Tabelarni prikaz kamatnih stopa u odnosu na iznos i period oročenja:

Klašicna 
Isplata kamate i glavnice na kraju perioda oročenja
Period u mjesecima/kamata
Iznos u EUR  
Min Max   3M+1 dan 6M+1 dan 12M+1 dan 24M+1 dan 36M+1 dan
500 50.000 up to 0.40% 0.80% 2.20% 2.60% 2.90%
50.001 100.000 up to 0.40% 0.80% 2.30% 2.70% 3.00%

 

Iznos oročenih sredstava 30.000 €
Rok oročenja 12 mjeseci
Nominalna kamatna stopa 2,20% na godišnjem nivou, fiksna
Efektivna kamatna stopa 2,20%
Iznos obračunate bruto kamate 661,40 €
Način isplate kamate na kraju perioda oročenja
Porez na dohodak fizičkih lica (rezidenti i nerezidenti) 15%
Navedeni obračun služi isključivo za informativne potrebe pa kao takav može biti promjenljiv. Važi na dan kreiranja, te stoga za Banku nije obavezujući.

Za informacije o depozitima u valuti USD kontaktirajte Banku na broj telefona (+382) 020 442 200 ili putem kontakt forme.

Otvaranjem štednog računa kod Ziraat Bank Montenegro AD:

  • Vaša štednja je sigurna jer štedite kod Banke koja ima izvrsnu reputaciju i jako povjerenje klijenata.
  • Imate mogućnost odabira da štedite na kraći vremenski period, do 12 mjeseci,
  • Imate mogućnost odabira da štedite na duži vremenski period, od 13 do 36 mjeseci,
  • Imate mogućnost da obračunata kamata po štednji bude isplaćena na Vaš račun.

Za sva dodatna pitanja na temu štednih računa i depozita na raspolaganju Vam stoji osoblje filijale.