Oročeni Depoziti

koliko raspolažete sa viškom novca polaganjem tog novca na štedni račun na određeni period, bićete u mogućnosti da ostvarite prihod po osnovu kamate koju će Vam Banka isplatiti.

Kao dio internacionalne Ziraat grupe uživamo povjerenje klijenata širom svijeta.

Tabelarni prikaz kamatnih stopa u odnosu na iznos i period oročenja:

Klašicna 
Isplata kamate i glavnice na kraju perioda oročenja

 

Period u mjesecima/kamata
Iznos u EUR  
Min Max   3M+1 6M+1 12M+1 24M+1 36M+1
500 50.000 up to 0.50% 1.00% 1.90% 2.10% 2.20%
50.001 100.000 up to 0.30% 0.90% 1.85% 1.95% 2.10%
Preko 100.000 Po dogovoru sa klijentom
Rentna štednja
Isplata kamate mjesečno, isplata glavnice na kraju perioda oročenja

 

Period u mjesecima/kamata
Iznos u EUR  
Min Max   3M+1 6M+1 12M+1 24M+1 36M+1
500 50.000 up to 0.40% 1.00% 0.90% 2.00% 2.10%
50.001 100.000 up to 0.20% 0,90% 0.90% 1.60% 1.70%
Preko 100.000 Po dogovoru sa klijentom
 Anticipativna štednja
Isplata kamate u trenutku oročenja, isplata glavnice na kraju perioda oročenja

 

Period u mjesecima/kamata
İznos u EUR  
Min Max   3M+1 6M+1 12M+1 24M+1 36M+1
500 50.000 up to     0.90%    
50.001 100.000 up to     0.90%    
Preko 100.000 Po dogovoru sa klijentom

Za informacije o depozitima u valuti USD kontaktirajte Banku na broj telefona (+382) 020 442 200 ili putem kontakt forme.

Otvaranjem štednog računa kod Ziraat Bank Montenegro AD:

  • Vaša štednja je sigurna jer štedite kod Banke koja ima izvrsnu reputaciju i jako povjerenje klijenata.
  • Imate mogućnost odabira da štedite na kraći vremenski period, do 12 mjeseci,
  • Imate mogućnost odabira da štedite na duži vremenski period, od 13 do 36 mjeseci,
  • Imate mogućnost da obračunata kamata po štednji bude isplaćena na Vaš račun.

Za sva dodatna pitanja na temu štednih računa i depozita na raspolaganju Vam stoji osoblje filijale.