Oročeni depoziti

Oročavanjem slobodnih sredstava Vašeg preduzeća na dogovoreni period, obezbjeđujete dodatne prihode Vašoj kompaniji po osnovu kamata koje Banka isplaćuje na oročena sredstva.

Ziraat banka je stabilna Banka i Banka od povjerenja za sve njene klijente širom svijeta.

Deponovanjem sredstava u Ziraat Bank Montenegro AD:

  • ostvarujete sigurnost deponovanih sredstava u Banci od povjerenja, sigurnosti i velike reputacije,
  • imate mogućnost odabira kratkoročnog oročavanja, do 12 mjeseci
  • imate mogućnost odabira dugoročnog oročavanja, od 13 do 36 mjeseci
  • imate mogućnost obračuna i isplate kamate u korist Vašeg računa

Ziraat Bank Montenegro AD je član Fonda za zaštitu depozita Crne Gore. Svi depoziti u našoj banci, do iznosa od 50.000 eura su osigurani ovim Fondom. Dodatnu sigurnost Vašim depozitima pruža Ziraat grupa, koja je najveća banka u Turskoj, sa preko 30 miliona klijenata, širokom mrežom filijala u 18 država i bilansnom sumom od 88,4 milijarde eura.

Molimo Vas da kontaktirate našu filijalu i Menadžera za odnose sa klijentima kako biste dobili više informacija o depozitima i kamatnim stopama na depozite.