Elektronsko bankarstvo

Ovu uslugu možete koristiti sa svog radnog mjesta, od kuće ili sa bilo kog drugog mjesta, bilo kada u toku dana, bez obzira na radno vrijeme banke.

Osnovni uslov za korišćenje e-bankinga:

  • računar određenih karakteristika
  • konekcija na Internet
  • otvoren tekući račun u Ziraatbank Montenegro

Korišćenje e-banking usluge Vam omogućava:

  • Brz i pouzdan način za obavljanje platnog prometa
  • Jednostavna upotreba web platforme koja omogućava mobilnost;

Neophodna dokumentacija:

  • zahtjev ( pristupnica ) za korišćenje e-bankinga,
  • ugovor o pružanju usluga elektronskog bankarstva za fizička lica

Uz navedenu dokumentaciju, dobijate i uputstvo za aktivaciju usluge, dok na sajtu banke imate dostupno i kompletno uputstvo