Akreditivi

Dokumentarni akreditivi

Dokumentarni akreditivi kao instrumenti plaćanja i instrumenti obezbjeđenja bezgotovinskih plaćanja u obavljanju spoljnotrgovinskog poslovanja, uz ostala Pravila i nacionalne zakone koji regulišu ovu tematiku otvaraju se i podliježu opšteprihvaćenim pravilima, publikacija Jednoobrazna pravila i običaji za dokumentarne akreditive Revizija 2007, Publikacija Međunarodne Trgovinske Komore br. 600 (ICC - Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, Publication No. 600).

Akreditiv predstavlja svaki sporazum - aranžman, koji je neopoziv i u kojem akreditivna Banka (banka koja otvara akreditiv) djelujući na zahtjev i u skladu sa instrukcijama klijenta – nalogodavca (uvoznik, kupac), treba da korisniku akreditiva (izvoznik, prodavac u čiju je korist akreditiv otvoren), honorira - plati po urednoj (uskladjenoj) prezentaciji dokumenata.

Ugovaranje plaćanja putem dokumentarnog akreditiva otklanja rizik neizvršavanja obaveza isporuke robe (usluge) i plaćanja, odnosno osigurava:

 • izvoznika da će isporučenu robu (uslugu) naplatiti kako to akreditiv navodi, ako su u roku - pravovremeno podnešeni uredni dokumenti - u potpunoj saglasnosti sa uslovima akreditiva
 • uvoznika da naručena roba (usluga) neće biti plaćena prije nego što su uredni dokumenti (u saglasnosti sa uslovima akreditiva i pravovremeno) o isporuci robe dostavljeni - podnešeni Banci.

Postoje razne podjele i vrste akreditiva u praksi, a navodimo pojedine koje možete ugovarati i koristiti prilikom Vašeg poslovanja putem naše Banke:

Prema kretanju robe, uvoz-izvoz:

 • Nostro (uvozni)
 • Loro (izvozni) akreditivi

Prema čvrstini obaveze akreditivne banke ili je dodata obavezi akreditivne banke:

 • Nekonfirmirani (nepotvrđeni)
 • Konfirmirani (potvrđeni)

Prema trenutku isplate - po načinu plaćanja:

 • po viđenju
 • uz odgođeno plaćanje
 • uz akceptiranje mjenice
 • uz negociranje

Specijalne vrste akreditiva:

 • Stand By akreditivi (rezervni)
 • Regulisani Pravilima za Medjunarodnu praksu PO STAND BY akreditivima ISP98 (International Standby Practice ISP98)