Ziraat banka Turska danas

Ziraat banka danas: Više od banke

Danas, kao i u prošlosti Ziraat banka nastavlja da oblikuje turski bankarski sektor. Ziraat banka Turske je uvijek na raspolaganju svojim klijentima sa više od 1.700 ekspozitura, bankomata, internet bankarstva, call centara, preko telefonskog i mobilnog bankarstva i drugih kanala.

Ziraat Banka Turske, sa najvećom međunarodnom servisnom mrežom između svih turskih banaka, još uvijek ima za cilj da proširi svoje globalno prisustvo.

Opšti proizvodi i servisna mreža

Ziraat banka Turske pruža širok spektar platnog prometa, kreditnih, depozitnih i investicionih proizvoda za svoje klijente i nastoji da obezbjedi najpogodnije proizvode i usluge sa najpovoljnijim uslovima i cijenama.

Sa svojom bogatom raznovrsnošću proizvoda i usluga, sinergiji koja se gradi u okviru svoje globalne mreže, svojim jedinstvenim znanjem, iskustvom, jakim ljudskim resursima i finansijskom strukturom na tržištu Ziraat banka Turske daje energiju i motivaciju za Ziraat Finansijsku Grupu.