Tarife Naknada

Ukoliko želite da izvršite uvid u Pregled uporedivih podataka o naknadama za usluge povezane sa računom za plaćanje koje banke naplaćuju potrošačima najmanje za usluge navedene u listi najreprezentativnijih usluga aktivirajte naredni link Centralne banke Crne Gore: https://www.cbcg.me/me/kljucne-funkcije/platni-promet/naknade-za-usluge-povezane-sa-racunom-za-placanje-potrosaca