Osnovni podaci o Banci

- Broj registracije kod Centralnog Registra Privrednih Subjekata: 4-00009452

- PIB: 03048136

- Oznaka oblika društva: Akcionarsko društvo

- Naziv društva: ZIRAAT BANK MONTENEGRO AD

- Sjedište: Ulica slobode br. 84, 81 000 Podgorica