Gotovinski krediti

Opis:

Gotovinski kredit je namijenjen klijentima koji primaju redovne prihode (platu / penziju) preko transakcionog računa otvorenog kod Banke. Ova vrsta proizvoda podrazumijeva prenos kompletnog iznosa kredita na račun klijenta koji se može koristiti bez ikakvih ograničenja. Odobrenje kredita, njegov iznos i ročnost određuje se u zavisnosti of kreditne sposobnosti i ukupne zaduženosti klijenta.

Glavne karakteristike kredita:

 • Do 15.000 EUR do 96 mjeseci otplate uz administrativnu zabranu i mjenicu 
 • Preko 15.000 EUR a do 25.000 EUR i preko 96 a do 120 mjeseci otplate uz hipoteku I reda na nepokretnost
 • Nominalna kamatna stopa od 6,49% godišnje
 • Provizija za obradu kredita od 1,00% od iznosa kredita

Glavna sredstva obezbjeđenja kredita:

 • Ugovor o radu na neodređeno
 • Administrativna zabrana podnosioca zahtjeva za kredit (ukoliko poslodavac istu ovjerava)
 • Mjenično ovlašćenje podnosioca zahtjeva za kredit i/ili žiranata
 • Potpisan ugovor o jemstvu sa fizičkim ili pravnim licem garantom (na osnovu procjene rizika)
 • Hipoteka prvog reda (na osnovu procjene rizika)
 • Polisa osiguranja imovine (ukoliko je kredit obezbijeđen hipotekom)
 • Polisa životnog osiguranja (na osnovu procjene rizika)
 • U zavisnosti od procjene rizika, Banka može zahtijevati i druge vrste obezbjeđenja kredita

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtjev za kredit
 • Potvrda o zaposlenju od strane poslodavca
 • Administrativna zabrana (ukoliko poslodavac istu ovjerava)
 • Saglasnost za pristup Regulatornom kreditnom birou
 • Izvještaj o procjeni nepokretnosti koja je predmet hipoteke (na osnovu procjene rizika)
 • Vinkulirana polisa osiguranja nepokretnosti koja je predmet hipoteke (na osnovu procjene rizika)

Reprezentativni primjer:

U tabeli ispod prikazan je reprezentativni primjer plana otplate Ziraat gotovinskog kredita;

Iznos15.000 EUR
Rok otplate
60 mjeseci
Nominalna Kamatna Stopa7,75%
Mjesečni Anuitet302,31 EUR 
Provizija za obradu kredit
1,00% od iznosa kredita
Ukupna kamata
3.138,55 EUR
Efektivna kamatna stopa
 8,5%
Ukupan iznos koji klijent plaća (*)
18.293,55 EUR
(*) Ukupan iznos koji klijent plaća uključuje iznos kredita, ukupnu kamatu, naknadu za obradu kredita, mjenicu od 2,00 EUR i troškove uvida u Regulatorni kreditni biro od 3,00 EUR. U obračun ukupnih troškova kredita i efektivne kamatne stope nijesu uključeni troškovi procjene nekretnine, osiguranja imovine i života. Svi ovi troškovi će biti uključeni u konačni obračun.