Istorijat

Ziraat Bankasi svoj početak bilježi osnivanjem prve agrarne finansijske institucije 1863 još za vrijeme Osmanskog carstva. Osnivanjem Republike Turske banka je transformisana u nezavisnu državnu ekonomsku instituciju, podržavajući poljoprivredni sektor i poslujući uz državnu garanciju. 1973. godine Ziraat Banka, unutrašnjim preuređenjem, postaje samostalna u obavljanju svih vrsta bankarskih usluga i konstituiše se kao komercijana banka.

Danas, zajedno sa svojom strukturom i statusom akcionarskog društva, Ziraat Banka je afirmisana kao jedna od najiskusnijih i široko organizovanih banaka u Turskoj.

Kao najveća državna banka Republike Turske, u svom sastavu ima 9 subsidijara kao i 24 ekspoziture i predstavništva u inostranstvu, 1.636 domaćih poslovnica i preko 24 hiljade zaposlenih. Pored Ziraat banke, Ziraat mrežu čine osiguranja, leasing, investiciono-osiguravajući fondovi i dr.

Tokom svog 150-godišnjeg uspješnog rada i postojanja, sa razgranatom mrežom ekspozitura i poslovnica širom svijeta, T.C.Z.B. je zadržala poziciju stabilnog člana prvoklasnog bankarskog središta i kao takva svojim komitentima pruža prisustvo u svim značajnim finansijskim centrima svijeta.