Tarifeler

Bankaların, hesaba bağlı en temsili hizmetler için tüketicilerden tahsil ettiği ücretlere ilişkin karşılaştırılabilir verilerin yer aldığı Genel Bakış'ı görmek için Karadağ Merkez Bankası'nın aşağıdaki bağlantısına tıklayınız.
https://www.cbcg.me/me/kljucne-funkcije/platni-promet/naknade-za-usluge-povezane-sa-racunom-za-placanje-potrosaca