Career

Želite li biti član Ziraat porodice?

Kao član najveće bankarske grupe u turskom bankarskom sektoru, Ziraat Banka Montenegro pruža priliku da steknete međunarodno bankarsko znanje i želi dobrodošlicu svim novim kandidatima koji su spremni stvoriti vrijednost za banku i za sebe.

Ukoliko ste zainteresovani za neku od otvorenih pozicija, svoj CV možete poslati na sljedeću adresu: