Overdraft Kredit

Opis:

Overdraft kredit je proizvod Banke namijenjen fizičkim licima koja primaju redovno platu ili penziju preko transakcionog računa u Banci.

Kamata se obračunava na mjesečnom nivou i to samo na iskorišćeni iznos kredita u prethodnom mjesecu. Otplata glavnice je povezana sa mjesečnim prilivima na transakcioni račun klijenta, pri čemu je iznos glavnice potrebno otplatiti najkasnije do roka dospijeća kredita.

Odobreni iznos dozvoljenog prekoračenja po računu može se definisati kao maksimalni iznos koji odgovara prosječnom mjesečnom iznosu prihoda za posljednja 3 mjeseca.

U svakom slučaju, iznos odobren u obliku minusa po transakcionom računu ne može biti veći od iznosa redovnih prihoda klijenta koji su usmjereni na njegov račun u Banci.

Glavne karakteristike kredita:

 • Do 5.000 EUR
 • Iznos prekoračenja ne može biti veći od neto zarade koja se prima preko računa u Banci
 • Dospijeće (rok otplate) je 12 mjeseci
 • Nominalna kamatna stopa od 9,00% godišnje

Sredstva obezbjeđenja kredita:

 • Ugovor o radu na neodređeno vrijeme sa potvrdom o redovnoj isplati zarade
 • Administrativna zabrana na redovnoj plati podnosioca zahtjeva za kredit
 • Mjenično ovlašćenje podnosioca zahtjeva za kredit
 • U zavisnosti od procjene rizika, Banka može zahtijevati i druge vrste obezbjeđenja kredita

(Banka zadržava pravo da prihvati alternativne vrste obezbjeđenja kredita, a na osnovu procjene rizika podnosioca zahtjeva za kredit)

Potrebna dokumentacija

 • Zahtjev za kredit
 • Potvrda o zaposlenju od strane poslodavca
 • Administrativna zabrana na platu
 • Saglasnost za pristup Regulatornom kreditnom birou