Oročeni Depoziti akcija

SPECIJALNA PONUDA ZA SVE NOVE DEPOZITE

 

Investirajte Vaš novac na pravi način, po odličnim kamatnim stopama i uz sigurnost koju garantuje 157 godina bankarske tradicije!

Specijalna ponuda važi za sve nove depozite oročene u periodu do 31.03.2021.

Ziraat banka je prisutna u 18 zemalja širom Evrope i Azije i svoje usluge pruža preko 36 miliona klijenata.

Ukupna imovina Ziraat bankarske Grupacije je na kraju 2019. godine iznosila preko 97 milijardi eura i sa neto profitom od blizu jedne milijarde eura.

Radujemo se budućoj saradnji!

Vaša Ziraat banka 

Tabelarni prikaz kamatnih stopa u odnosu na iznos i period oročenja:

Klašicna 
Isplata kamate i glavnice na kraju perioda oročenja
Period u mjesecima/kamata
Iznos u EUR  
Min Max     6M+1 12M+1 24M+1 36M+1
500 50.000 up to   1.10% 2.10% 2.20% 2.30%
50.001 100.000 up to   1.00% 2.00% 2.05% 2.20%
Preko 100.000 Po dogovoru sa klijentom
 

Otvaranjem štednog računa kod Ziraat Bank Montenegro AD:

  • Vaša štednja je sigurna jer štedite kod Banke koja ima izvrsnu reputaciju i jako povjerenje klijenata.
  • Imate mogućnost odabira da štedite na kraći vremenski period, do 12 mjeseci,
  • Imate mogućnost odabira da štedite na duži vremenski period, od 13 do 36 mjeseci,
  • Imate mogućnost da obračunata kamata po štednji bude isplaćena na Vaš račun.

Za sva dodatna pitanja na temu štednih računa i depozita na raspolaganju Vam stoji osoblje filijale.