Informacija za klijente u vezi izmjene i dopune

INFORMACIJA ZA KLIJENTE U VEZI IZMJENE I DOPUNE: 

1. OPŠTIH USLOVA POSLOVANJA ZA TRANSAKCIONE RAČUNE PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA
2. OPŠTIH USLOVA POSLOVANJA ZA TRANSAKCIONE RAČUNE FIZIČKIH LICA
3. UGOVORA O OTVARANJU I VOĐENJU TRANSAKCIONOG RAČUNA ZA IZVRŠAVANJE NACIONALNIH PLATNIH TRANSAKCIJA REZIDENTA I NEREZIDENTA

Uvaženi klijenti,

Ziraat Bank Montenegro AD je u obavezi da izvrši usklađivanje sa važećom regulativom sljedećih dokumenata:
Opštih uslova poslovanja za transakcione račune pravnih lica i preduzetnika,
Opštih uslova poslovanja za transakcione račune fizičkih lica kao i 
Ugovora o otvaranju i vođenju transakcionih računa za izvršavanje nacionalnih i međunarodnih platnih transakcija, fizičkih lica rezidenata i nerezidenata. 
Gdje je to primjenjivo, uvedene su sljedeće izmjene i dopune:
-    Novi način komunikacije sa klijentom u slučaju izmjene okvirnog ugovora ili bilo kojeg drugog dokumenta koji čini njegov sastavni dio.
-    Broj transakcionog računa za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija ubuduće će se iskazivati prema IBAN strukturi.
-    Potpunije korišćenje terminologije u skladu sa postojećom regulativom.
Navedene izmjene ne mijenjaju međusobna prava i obaveze klijenta i Banke koji su već definisani postojećim ugovorom i dokumentom Opštih uslova.

Novi opšti uslovi stupaju na snagu i primjenjuju se od dana objavljivanja na zvaničnoj web stranici Banke za buduće Korisnike platnih usluga Banke, dok će se za sve postojeće Korisnike platnih ulsuga primjenjivati počev od 31.10.2021. godine.